Foss versjon 2

Om NRK - Norsk Rikskringkasting

NRK er en norsk offentlig allmennkringkaster med ca 3300 ansatte, fordelt på nesten 50 kontor rundt om i landet.  NRK tilbyr innhold for det norske folk på TV, radio, internett og strømmetjenester. I 2019 brukte ni av ti mennesker i Norge minst ett av NRKs tilbud hver eneste dag.

Hva er Foss?

Foss er et verktøy for å planlegge, konfigurere og publisere direktestrømmer av video eller lyd til nett. Dette gjelder da gjerne hendelser som skjer i sanntid, som for eksempel pressekonferanser, en direktesendt nyhetssending, fotballkamper eller andre sportsarrangement.

Hva var NRKs behov?

Første versjon av Foss hadde allerede vært i bruk i NRK i en god stund, men denne versjonen baserte seg på en del underliggende systemer som var i ferd med å bli byttet ut.

Behovet var da å designe og utvikle en helt ny versjon av Foss, basert på helt ny teknisk infrastruktur fra bunn til topp. Dette ga helt nye muligheter til å adressere en del problemer, både for publikum som skulle se på NRK sine direktestrømmer og interne brukere som skulle planlegge og sette opp disse.

På mange strømmer kunne man ikke spole tilbake til start, dersom man ikke satt klar når denne startet.

 • Mange strømmer kunne ikke ses etter at direktesendingen var avsluttet. Det resulterte i at publikum ble møtt med en plakat som sa “Direktesendingen er over”. Denne plakaten ble vist i snitt 270 000 ganger pr uke, 1.3 millioner på det høyeste.
 • I videostrømmer som tillot spoling, kunne man spole i hele det tilgjengelige videobufferet, og fortsette å se på strømmen selv om sendingen var ferdig. Da risikerte man å eksponere video som ikke burde nå publikum, eller for feil målgruppe.
 • Interne brukere måtte forholde seg til flere ulike verktøy og manuelle steg for å sette opp en direktestrøm med opptak

Hva var NRKs mål?

Videreutvikling av Foss skal sikre raskere og enklere oppsett av streaming, arkivering og understøtte en bedre publikumsopplevelse.

Disse målene ble igjen delt opp i en del undermål som ville kunne gi konkret gevinst

 • Publikum skal aldri se “Direktesendingen er over”. Opptak skal være tilgjengelig for publikum i det øyeblikket videostrømmen er ferdig.
 • Publikum skal kunne navigere i direktestrømmer på lik linje med vanlige videoklipp på nett.
 • Publikum skal ikke kunne se innhold som er utenfor tidspunktene som er satt opp
 • Booking av direktestrømmer, enkel kanalisering av videosignal og bestilling av opptak skal skje i ett brukervennlig grensesnitt
 • Arkivering- og opptak av videomateriale i original kvalitet skal automatiseres
Opprettet et team i teamet - Prosjektleder- og eier (NRK), 1x UX (Knirkefritt), 2x fullstack utviklere (Knirkefritt)

Hvordan ble oppdraget løst?

På oppstartstidspunktet hadde ingen totaloversikt over hverken brukerbehov rundt live-strømmer, mulighetsrom eller begrensninger knyttet til den nye strømmeteknologien vi skulle bygge verktøyet på toppen av.

Vi startet innsiktsarbeidet med å kartlegge eksisterende- og potensielle interessenter, både på teknologi- og brukersiden. Deretter gjennomførte vi en lang rekke intervjuer av disse personene i løpet av noen intense uker. På denne måten greide vi å skaffe oss en oversikt over hvem som visste hva, og deretter pusle sammen et totalbilde over både organisasjonens og brukernes behov og samt teknologiske muligheter på kortere og lengre sikt. I disse intervjuene deltok gjerne UX, men også minst én utvikler, slik at forståelsen av problemområdet ble dypt forankret i teamet. Denne prosessen avdekket ytterligere målsetninger og behov i organisasjonen.

Videre etablerte vi en brukergruppe bestående av 6 journalister og produsenter som jobbet med direktestrømmer til vanlig. Denne gruppen ble en ressurs for å validere ideer og konseptskisser, testing av prototyper, samt å kunne være “superbrukere” i deres vanlige redaksjoner og miljø, men kanskje aller viktigst sikre at målsetningen om en forbedret brukeropplevelse ble oppfylt.

Løsningen ble så definert gjennom brukerhistorier, skrevet basert på informasjonen fra innsiktsfasen, samt gjennom en iterativ prosess med skisser i forskjellige stadier og tilbakemeldinger fra brukerne.

Frimerkeskisser for konsept

Frimerkeskisser for konsept

Wireframe konseptskisser

Wireframe konseptskisser

Ferdige high fildelity-skisser

Ferdige high fildelity-skisser

Foss startside

Foss startside

Oppsummering

Målsetninger som ble løst

Publikum skal aldri se “Direktesendingen er over”. Opptak skal være tilgjengelig for publikum i det øyeblikket videostrømmen er ferdig.

 • Publikum skal kunne navigere i direktestrømmer på lik linje med vanlige videoklipp på nett.
 • Publikum skal ikke kunne se innhold som er utenfor tidspunktene som er satt opp
 • Booking av direktestrømmer, enkel kanalisering av videosignal og bestilling av opptak skal skje i ett brukervennlig grensesnitt
 • Arkivering- og opptak av videomateriale skal automatiseres

Målsetninger som delvis ble løst

Booking av direktestrømmer, enkel kanalisering av videosignal og bestilling av opptak skal skje i ett brukervennlig grensesnitt.

Økt brukervennlighet ble ivaretatt, men kanalisering av videosignal og opptak var ikke mulig å få på plass i samme grensesnitt pga mangler i historisk underliggende infrastruktur. Infrastruktur for opptak er estimert å være på plass og er planlagt implementert i Foss i løpet av 2021.