Norsk TV-historie

Norsk TV-historie

RiksTV er en del av norsk TV-historie, og ble opprettet i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt bakkenett i Norge. De er en utfordrer i markedet og var første leverandør i Norden som tilbød abonnement hvor kundene kunne velge kanaler selv. I tillegg kan du se digital-TV via antenne (f.eks. på hytta eller i campingvogn), via internett (f.eks. på farten) eller via fiber (f.eks. hjemme).

Pisk eller gulrot

RiksTV tilbyr sine kunder muligheten til å se digital-TV nesten hvor som helst, og velge kanaler etter eget ønske. De samme kanalene tilbys mange ganger også av andre tilbydere. Siden kundene har et valg, er det viktig for RiksTV å levere gode tjenester og en god brukeropplevelse. RiksTV tvinges med andre ord å lage gode produkter. Og disse produktene er, blant annet: Min side på internett og RiksTV-appen.

Knirkefritt sine konsulenter er seniorer, men de er unge til sinns. De utfordrer oss, og jakter kontinuerlig etter gode løsninger som gir forretningsverdi.

- Tobias Falkberger – Direktør – Mennesker og kultur - RiksTV

En utfordrer i TV-bransjen

Knirkefritt har i lang tid bistått RiksTV med utvikling av både Min side og strømmetjenestene. Når vi jobber sammen med RiksTV må vi ha to kunder i hodet: RiksTV og deres kunder. For virkelig å levere verdi til RiksTV er det viktig å forstå hva som er viktig for RiksTV. Som konsulenter er det viktig for oss å ikke bare levere funksjonalitet på ordre, men også ta eierskap til prosessen og utfordre våre kunder.

I 2016 begynte RiksTV en reise for å forbedre prosessen med å utvikle nye løsninger. Smidig, og hyppigere utrulling av funksjoner, var nøkkelordene. RiksTV har kommet en lang vei, og er avhengig av at konsulentene fra Knirkefritt ikke bare tenker utvikling, men også hele prosessen fra idé til ferdig utrullet funksjon. - Vi har ikke bare fått konsulenter fra Knirkefritt. RiksTV har fått folk som virkelig tar eierskap, forstår hva vi vil, og er en bra match også kulturelt, sier Tobias Falkberger, direktør Folk og Kultur i RiksTV. På den måten kan alle jobbe produktivt sammen for å levere forbedret brukeropplevelse.

RiksTV anser seg selv som en utfordrer. De leverer innhold, gjør det ikke vanskelig å bare kjøpe programpakke, og tvinger deg heller ikke til å kjøpe bredbånd i tillegg. Som utfordrer må RiksTV hele tiden utfordre seg selv, rokke ved det etablerte og utvikle funksjoner som forbedrer opplevelsen for kundene. For mange som jobber med IT betyr det å ta i bruk siste teknologihype. Hypen kan være interessant, men er ikke nødvendigvis bra for kundene. Knirkefritt leverer også på dette området. - Mange IT-folk jakter bare på utvikling av nye funksjoner, og det å bruke den siste teknologihypen. Knirkefritt balanserer veldig bra mellom nyutvikling og behovet for vedlikehold, avslutter Tobias Falkberger.


Konsulentene fra Knirkefritt bidrar aktivt hos RiksTV og utfordrer dem hele tiden. Slik bidrar Knirkefritt til at RiksTV forbedrer seg, og kontinuerlig blir en bedre utgave av seg selv. Som en outsider, og i et konkurranseutsatt marked, er det viktig med lagspillere som forstår kulturen og spillet.

- Tobias Falkberger – Direktør – Mennesker og kultur - RiksTV